โครงการ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการ รุ่นที่ 2

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 94,558