โครงการ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการ รุ่นที่ 3

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,743