ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 ณ โรงแรมเพิร์ลรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.นนทบุรี

Visitors: 94,746