โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาการบริการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ ประเภททางการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 3

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาการบริการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ ประเภททางการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพิร์ลรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,742