โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาการบริการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ ประเภททางการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 5

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาการบริการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ ประเภททางการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่  27 พฤศจิกายน  2560 – 1 ธันวาคม  2560 ณ โรงแรมเพิร์ลรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,743