พก.นำคณะคนพิการทั่วประเทศร่วมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พก.นำคณะคนพิการทั่วประเทศร่วมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 12.30 น. ที่ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะคนพิการจากจังหวัดยโสธร จังหวัดนนทบุรี และคนพิการทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย คนพิการทางสติปัญญา และอื่นๆ พร้อมด้วยผู้ดูแลคนพิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน ร่วมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสมคิด กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ ภายหลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พก. โดยกระทรวง พม. จึงได้อำนวยความสะดวกให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความยากลำบากในการเดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้มาร่วมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ อันเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าและนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจต่างๆ เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนคนไทยและคนพิการทุกประเภท อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อันส่งผลให้สังคมมีความตระหนักและมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ นายสมคิด กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน นับเป็นการสร้างโอกาสสำคัญในชีวิตให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของ พก. โดยภายในนิทรรศการพระเมรุมาศฯ มีการออกแบบและจัดทำการสัมผัสให้คนพิการทางสายตา และมีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายของ พม. ทั้งภาคราชการ และภาคประชาสังคม ชมรม สมาคมคนพิการ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

“ทั้งนี้ พก. มีแผนกำหนดการนำคนพิการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ อีก 59 จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการทั่วประเทศ จำนวนกว่า 2,400 คน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560” นายสมคิด กล่าวทิ้งท้าย

Visitors: 92,741