ร่วมงาน GREENWAVE Together Run

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล GreenWave Together run ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาขนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และร่วมกันทำสาธารณประโยชน์และการกุศล

Visitors: 92,742