นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ" ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี

Visitors: 92,742