อวยพรผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าอวยพร นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี