เข้าร่วมในพิธีรับมอบโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะส