อวยพรนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าอวยพร นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ชั้น 14 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)

Visitors: 94,557