ตัวแทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation) ระหว่าง วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561