ตัวแทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation) ระหว่าง วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561

ตัวแทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย
1.นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ ตัวแทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.นางสาวแอน มหาคีตะ ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
3. นางสาวชมพูนุท พรสิบ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
4. นายทวีโชค พงษ์ดี ที่ปรึกษาสมาคมฝ่ายเทคนิค
5. นางสาวนิภาพร แสนหล้า ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิชาการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
6. นางสาวอรณี ไชยคำ เลขานุการนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมการประชุม IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation) ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นสมาพันธ์กีฬาคนพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวซึ่งสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนของประเทศไทย เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ อยู่ ณ เมืองเอแกล ประเทศฮังการี โดยมีจุดประสงค์หลักของการเข้าประชุมครั้งนี้คือ การเสนอตัวเป็นประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IWAS World Games 2020

สรุป ทางสหพันธ์ ได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IWAS World Games 2020 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2563 โดยมี 10 ชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
1.กีฬาแบดมินตัน
2. กีฬาเทเบิลเทนนิส
3. กีฬายิงธนู
4. กีฬายิงปืน 
5. กีฬาเทควันโด
6. กีฬาวอลเลย์บอล
7. กีฬายกน้ำหนัก
8. กีฬาว่ายน้ำ
9. กีฬากรีฑา
10. กีฬาวีลแชร์ฟันดาบ

โดยสมาคมฯจะพยายามประสานให้ทุกชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการรับรองผลการแข่งขัน เพื่อเป็นคะแนนสะสมอันดับโลก ในการได้สิทธิเข้าร่วมพาราลิมปิกเกมส์ 2020 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Visitors: 92,743