สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมี กรรมการบริหาร พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง และได้รับการสนับสนุนโดย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

Visitors: 94,558