จัดโครงการสัมมนา เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี รุ่นที่ 1

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา "เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ

Visitors: 92,728