จัดโครงการสัมมนา เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี รุ่นที่ 2


สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา "เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ

Visitors: 94,841