จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 94,841