ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 92,742