ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการชุมทางดาวทอง "ดาวประดับฟ้า" สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้พี่น้องคนพิการที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครตามช่องทางที่ระบุในเอกสาร "แนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า"

ดูเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 94,558