ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การเป็นนัก Job Coach ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นนัก Job Coach ที่มีประสิทธิภาพ” ในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ “หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพคนพิการ (Job Coach)” ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ซาน ลีโอ ชั้น 4 โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

Visitors: 92,743