ร่วมประชุมหารือวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

9 สิงหาคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมหารือ และวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ