ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 94,558