เข้าร่วมประชุมหารือและมีการลงนามความร่วมมือ (Memorandum Of Meeting : MOM) ระหว่าง พก. และสมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ กับองค์กร Minda Incorporate

28 สิงหาคม 2561 นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยผู้นำสมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือและมีการลงนามความร่วมมือ (Memorandum Of Meeting : MOM) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และสมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ กับองค์กร Minda Incorporate เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาคนพิการ (Leaning and Development Program) ณ เมืองแอดิเลท เครือรัฐออสเตรเลียขอบคุณภาพและข่าว : #TNN2 #ทรูวิชั่นส์ช่อง784

 
Visitors: 92,742