ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 94,557