จัดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรด้านการเงินและการจัดทำบัญชีขององค์กรคนพิการ

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรด้านการเงินและการจัดทำบัญชีขององค์กรคนพิการ " ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ          

Visitors: 92,743