ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 17 กันยายน 2561 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  "การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการสำหรับคนพิการในชุมชน" และ "การศึกษาความต้องการของคนพิการต่อการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

Visitors: 92,728