จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย รุ่นที่ 3

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,743