นายสมคิด สมศรี อธิบดี พก. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย รุ่นที่ 3

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการสาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่นที่ 3  จัดขี้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,743