ร่วมงานเปิดตัวการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ The Good Treatment of Girls, Boys and Adolescents with Disabilities in The World

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานเปิดตัวการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “The Good Treatment of Girls, Boys and Adolescents with Disabilities in The World” วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร

Visitors: 92,728