ร่วมงานเปิดตัวการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ The Good Treatment of Girls, Boys and Adolescents with Disabilities in The World