สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018