ประกาศทัณฑสถานหญิงกลาง เรื่อง การจัดสถานที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

Visitors: 80,348