พมจ.นนทบุรี เชิญชวนผู้พิการสมัครเข้ารับการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2561”

พมจ.นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2561 ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ จัดส่งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) ดำเนินการต่อไป

 

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไปที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี

โทร. 0-2589-7235

โทรสาร. 0-2589-7236 

Visitors: 94,746