เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

Visitors: 94,838