รับมอบรถวีลแชร์สำหรับเด็กพิการ จาก The Volunteers Group to send wheelchairs to Overseas Children ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบต่อผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย รับมอบรถวีลแชร์สำหรับเด็กพิการ จาก The Volunteers Group to send wheelchairs to Overseas Children ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบต่อผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามโครงการ The 2018 Wheelchairs Handover Ceremony to APHT ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเดอริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 94,557