ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 5/2561 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 94,838