นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับสมาชิกสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับสมาชิกสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยระหว่างการพบปะพูดคุยได้มีการแลกเปลี่ยนและชี้แนะการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการร่วมกัน

Visitors: 92,742