นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับสมาชิกสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ