มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครคนพิการเข้าฝีกอบรมคอมพิวเตอร์


มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้สนใจส่งใบสมัครมาที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 78/17 หมู่ที่ 1 ถนน ติวานนท์ ซอยสถานสงเคราะห์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทร 02 582 2897-8  อีเมล์ : fsdd@outlook.co.th เว็บ :  www.fsddthailand.org  โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝีกอบรมให้ทราบภายหลัง

Visitors: 94,840