ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Visitors: 94,790