ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและเครือข่ายคนพิการ เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง ฝั่งทิศใต้

Visitors: 92,743