ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562  ณ โรงแรมโมเตน่า บาย เฟร์เซอร์ บุรีรัมย์ โดยมี นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Visitors: 94,838